Podpořte naši práci

Podporovat nás můžete třemi následujícími způsoby: síť kontaktů, finanční a praktická.

Čtěte dáleKontaktujte nás

Síť kontaktů

Rádi se setkáváme s dalšími jedinci bojujícími proti obchodování s lidmi, s těmi, kteří nám mohou pomoci najít investory nebo možnosti financování a/nebo jsou ochotni se modlit za naše poslání. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím této webové stránky.

Finanční

Chceme pracovat na částečný úvazek, abychom pokryli alespoň část svých každodenních výdajů. Zbytek svého času trávíme integrací a zřizováním našeho projektu. V této oblasti jsme závislí na darech. Pokud se rozhodnete pomoci nám svými finančními dary, napište nám, prosím, jakým způsobem si přejete, abychom naložili s penězi: ‚NEJPOTŘEBNĚJŠÍ VÝDAJE‘, ‚BYDLENÍ‘, ‚FOND BUDOVY‘ nebo ‚PROJEKTY ZAMĚSTNANOSTI‘. V nizozemsku i v čr jsou dary odečitatelnou položkou na daních.

Praktická

Jakmile koupíme budovu v naší žádané lokalitě, budeme potřebovat velkou pomoc s rekonstrukcí útulku. Rádi bychom oslovili odborníky i dobrovolníky ochotné pomoci s dodávkou vody, elektřinou, malbou a pokládkou cihel. Kromě toho budeme do budoucna potřebovat spoustu (dětského) oblečení a dalších potřeb pro děti, počítače a nábytek do pokojů. O svých nejnovějších požadavcích vás budeme vždy aktuálně informovat na našich webových stránkách.

Kontaktujte nás Darovat