Sexuální zneužívání v globálním měřítku

V oblasti nelegálního obchodu se sexuální zneužívání s ročním příjmem přibližně 32 miliard dolarů řadí z hlediska generovaných příjmů obchodování s lidmi na třetí místo hned po obchodování se zbraněmi a drogami. Je to světově nejrychleji rostoucí zločin přítomný ve většině zemí světa. Dle statistik OSN byli občané ze 152 různých států identifikováni jako oběti zneužití ve 124 zemích světa. Každoročně se oběťmi této nekalé činnosti stávají zhruba dva miliony lidí, z nichž třetinu tvoří děti.

 
Co s tím uděláte?

Prostituce v České republice

Česká republika po roce 1989 proslula svou rozsáhlou prostitucí především na hranicích s Německem a Rakouskem. V důsledku politických změn a členství České republiky v EU od roku 2004 pouliční prostituce prudce poklesla. To však neznamená, že by se Česká republika vymanila ze sexuálního vykořisťování. Podle průzkumu organizace Global Slavery z roku 2018 se asi 31 000 lidí v ČR považuje za utlačované či zneužívané různými vykořisťovateli. Počet sexuálně zneužívaných lidí se pohybuje od 13 000 do 20 000. V současné době se prostituce provozuje hlavně v nočních klubech nebo soukromých bytech a kupodivu stále existuje pozoruhodně vysoký počet žen a dětí, které nabízejí pouliční sex podél vedlejších silnic v příhraniční oblasti s Německem. Zákony České republiky jsou, pokud jde o sexuální vykořisťování, velmi flexibilní, a neposkytují žádnou organizovanou ochranu ženám živícím se prostitucí. Pokusy o regulaci prostituce v posledních letech selhaly, což dává tomuto odvětví ideální příležitost k růstu a rozmachu přímo v srdci Evropy!

Český pornografický průmysl

V důsledku globální krize, která od března 2020 zasáhla celý svět, se velká část sexuálního zneužívání přesunula do online prostoru pornografie. Česká republika je již více než dvě desetiletí známá svou mimořádně dokonalou digitální infrastrukturou. Kromě toho asi 12 procent světových pornohvězd žije mezi jejími hranicemi. Není tedy divu, že český pornografický průmysl produkuje zhruba dvě miliardy eur ročně, což představuje 1 % českého HDP. Pod záštitou české firmy Web Group Czech Republic (WGCZ) se sdružuje mnoho pornografických webů, které společně přitahují pozornost přibližně 300 milionů lidí denně. Český pornografický průmysl čelil v posledních letech určité kritice a negativním reakcím, jelikož mnoho jeho webů umožňuje streamování a sdílení pornografických videí zobrazujících sexuální zneužívání a vykořisťování dětí i nezletilých. Petice proti pornografickým internetovým stránkám Pornhub shromáždila v roce 2020 více než 1 milion podpisů z více než 192 zemí a Xvideos byla v roce 2021 českými úřady důkladně vyšetřována.

Boj proti sexuálnímu zneužívání v České republice

První příběhy týkající se boje proti sexuálnímu vykořisťování v České republice sahají až do středověku. Katolický kněz Jan Milíč z Kroměříže byl vlivným řečníkem české reformace ve 14. století. Jeho kázání zasáhla mnoho nevěstek z centra Prahy, které se rozhodly začít nový život. Tento kněz svými proslovy v průběhu let podpořil asi dvě stě prostitutek ke spořádanému životu. V současné době je boj proti sexuálnímu zneužívání v české politice podřadnou záležitostí. Česká vláda v této věci pouze plní požadavky Evropské unie. Většinu péče o sexuálně zneužívané ženy zajišťují organizace La Strada International, Rozkoš bez Rizika a také projekt katolické církve s názvem Magdala. Žádná z těchto organizací však nenabízí dlouhodobou péči.