Nieuws

Het laatste nieuws van Vita Nova
Lees meer

Een huis gekocht

21/02/2022: Na bijna drie jaar wachten en voorbereiden, hebben we begin dit jaar eindelijk onze handtekening gezet onder een voorlopig koopcontract voor een woning die we graag willen renoveren tot opvanghuis voor seksueel uitgebuite vrouwen met kinderen. Eind vorig jaar kwamen de financiën voor de aankoop beschikbaar en we hopen de koop in de komende weken af te ronden. Op dit moment zijn we bezig met de plannen voor de verbouwing. Er moet eerst een klein woonhuis in de achtertuin worden gebouwd alvorens de hoofdwoning kan worden gerenoveerd. Er is inmiddels een architect bereid gevonden om de eerste tekeningen te maken en een kostenberaming op te stellen. Daarna zullen we bouwvergunningen moeten aanvragen. We hopen dat binnen afzienbare tijd voldoende financiën beschikbaar zullen komen om de bouwplannen te verwezenlijken. We komen graag in contact met kerken, bedrijven of individuen die ons hierbij willen ondersteunen. Neemt u daarvoor vrijblijvend contact met ons op via info@vitanova.cz 

Vita Nova nu

Tobias en Margit zijn de initiatiefnemers van Stichting Vita Nova. Tobias geeft momenteel vier dagen les op een middelbare school in Zuid-Bohemen en Margit werkt zes dagdelen in het werkgelegenheidsproject van de stichting. Deze baby- en kinderkledingwinkel is de eerste kleine, sociaal georiënteerde onderneming waarmee ze inkomen proberen te genereren, de lokale samenleving verrijken en daarnaast werkgelegenheid en integratiemogelijkheden bieden aan de vrouwen die zullen worden opgevangen. Tevens werken ze aan een Europees netwerk om mensenhandel effectief tegen te gaan en zijn ze opzoek naar investeerders om het onlangs gekochte opvanghuis te renoveren. Met een op handen zijnde verbouwing, toenemend administratief werk en de wens om zich inhoudelijk voor te bereiden op het opvangen van getraumatiseerde vrouwen, overweegt Tobias zijn baan als docent op te geven en weer flexibel les te gaan geven als privédocent. Het financiële gat dat daardoor valt, zal moeten worden opgevangen door de stichting. U kunt hen ondersteunen door een gift over te maken op de rekening van de stichting o.v.v. ‘persoonlijke gift’. Omdat Tobias en Margit het werk binnen afzienbare tijd niet meer alleen kunnen doen, zijn zij tevens op zoek naar tenminste een sociaal werkster, een psycholoog en een tweede koppel dat als ‘house parents’ kan dienen.

Geschiedenis

Tobias en Margit ontmoetten elkaar in Afrika waar zij werkten als docent en verloskundige. Ze trouwden in 2013. Na drie jaar huwelijk verhuisden zij met hun jonge gezin naar Olomouc in Tsjechië waar Tobias lesgaf op een internationale school en Margit voor hun kinderen zorgde. Het was hun uiteindelijke verlangen om een gebouw te kopen waar ze slachtoffers van seksuele uitbuiting zouden kunnen opvangen. Een aantal maanden na hun emigratie kregen zij de kans deze droom te verwezenlijken. In de zomer van 2017 zijn ze daarom naar het zuiden van Tsjechië verhuisd. Het huis waar zij nu wonen, is onlangs door de stichting gekocht en moet grondig verbouwd worden voordat er mensen in kunnen worden opgevangen. Download ons beleidsplan op deze website voor meer informatie of ga naar Steunen.