Nieuws

Het laatste nieuws van Vita Nova
Lees meer

Het opvanghuis

10/02/2021: In augustus 2020 heeft ons werkgelegenheidsproject haar deuren geopend. Dat betekent dat we vrouwen, die we willen opvangen, nu werkelijk iets te bieden hebben in onze baby- en kinderwinkel. Daarom zijn we afgelopen jaar begonnen met het voorbereiden van de aankoop van het opvanghuis. We hebben een taxatie- en bouwkundig rapport laten opstellen en aan de hand daarvan een voorlopige begroting gemaakt. Daarnaast ontdekten we dat er een wijziging in het bestemmingsplan moest worden aangevraagd. Gelukkig waren we net op tijd met onze aanvraag om meegenomen te worden in een groot aantal wijzigingen die in onze gemeente om de vijf jaar kunnen worden gedaan. Tobias heeft het afgelopen jaar een presentatie gegeven voor de dorpsraad over het werk van de stichting. Alhoewel er erg veel kritische vragen werden gesteld, heeft de dorpsraad al ingestemd met de voorgestelde wijziging. In de loop van dit kalenderjaar wordt de aanvraag openbaar gemaakt en volgt de bezwaarperiode. Onze juridisch dienstverlener verwacht dat de wijziging officieel zal worden vastgelegd voor de Kerst van dit jaar. Op dit moment zijn we erg blij dat zich een aantal mogelijke investeerders hebben gemeld om de aankoop te bekostigen. Wij kunnen hiermee nog niet de hele vraagprijs dekken, maar we geloven dat de Here God dat te kort in de loop van dit jaar zal aanvullen.

Tobias en Margit

Vita Nova nu

Tobias en Margit runnen op dit moment het werkgelegenheidsproject van de stichting. Samen met het bestuur bereiden ze op dit moment werkplekken voor om vrouwen, die uit een situatie van uitbuiting of mishandeling komen, een nieuwe kans op de arbeidsmarkt te bieden. Om succesvol te integreren en daarnaast de lokale samenleving te dienen, geeft Tobias Engelse les en Margit heeft haar eigen dansschool. Tevens werken ze aan een nationaal en Europees netwerk om mensenhandel effectief tegen te gaan en zijn ze op zoek naar investeerders om het opvanghuis te kunnen kopen en renoveren. Ondertussen zijn ze in contact met diverse organisaties die hen kunnen trainen goed om te gaan met de trauma’s van de vrouwen die seksueel zijn uitgebuit. Voordat zij aan deze trainingen kunnen beginnen, moeten zij eerst hun team hebben uitgebreid. Zij zijn daarom op zoek naar tenminste een sociaal werkster, een psycholoog en een tweede koppel dat als ‘house parents’ kan dienen.

Geschiedenis

Tobias en Margit ontmoetten elkaar op het zendingsveld in Afrika waar zij werkten als docent en verloskundige. Ze trouwden in 2013. Na drie jaar huwelijk verhuisden zij met hun jonge gezin naar Olomouc in Tsjechië waar Tobias lesgaf op een internationale school en Margit voor hun twee kinderen zorgde. Het was hun uiteindelijke verlangen om een gebouw te kopen waar ze slachtoffers van seksuele uitbuiting zouden kunnen opvangen. Een aantal maanden na hun emigratie kregen zij de kans deze droom te verwezenlijken. In de zomer van 2017 zijn ze daarom naar het zuiden van Tsjechië verhuisd. Het huis waar zij nu wonen, willen ze graag kopen en verbouwen om met de opvang te kunnen beginnen. Download ons beleidsplan op deze website voor meer informatie of ga naar Steunen.