Over Vita Nova

Een schuilplaats voor slachtoffers van mensenhandel

Lees meer

Wie zijn we?

Dit is onze identiteit.

u

Waarom?

Reden van ons bestaan.

Hoe?

Dit is onze werkwijze.

Welke doelgroep?

Voor wie zijn wij er.

Bestuur

Stichting ‘Vita Nova’ is opgericht in 2019. De Nederlandse stichting heeft een ANBI-status en verschaft advies, financiële en materiële steun aan het werk van de stichting in Tsjechië.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

B. Tabak

B. Tabak

Voorzitter

J. Elverdink

J. Elverdink

Secretaris

H.C. Postmus

H.C. Postmus

Penningmeester