Seksuele uitbuiting wereldwijd

Mensenhandel staat na wapen- en drugshandel op de derde plaats van meest lucratieve misdaden met een gemiddelde jaaromzet van tenminste 32 miljard Amerikaanse dollars. Het is de snelst groeiende misdaad ter wereld en aanwezig in de meerderheid van alle landen van de wereld. De VN heeft slachtoffers uit 152 landen in 124 landen gelokaliseerd. Elk jaar worden 2 miljoen mensen slachtoffer van mensenhandel waarvan een derde deel uit kinderen bestaat. Stichting Vita Nova strijdt in Tsjechië en Nederland tegen seksuele uitbuiting.
 
Wat doe jij?

Prostitutie in Tsjechië

Na 1989 stond Tsjechië al snel bekend om de wijdverspreide prostitutie in het grensgebied met Duitsland en Oostenrijk. Vanwege een aantal politieke veranderingen en het EU-lidmaatschap van Tsjechië in 2004, nam het aantal vrouwen dat zich op straat prostitueerde voor de gewone passant snel af. Helaas betekent dat niet dat Tsjechië momenteel vrij is van prostitutie. Volgens de Global Slavery Index 2018 zijn er ongeveer 31.000 mensen in Tsjechië die worden uitgebuit. Schattingen hoeveel mensen hiervan seksueel worden uitgebuit variëren van 13.000-20.000. Op de binnenwegen in het grensgebied met Duitsland zijn nog altijd veel vrouwen die zich dagelijks prostitueren waaronder opvallend veel minderjarigen. Daarnaast vindt prostitutie tegenwoordig voornamelijk plaats in nachtclubs en privéappartementen. De Tsjechische wet kent geen sluitende definitie van prostitutie en kent daardoor geen georganiseerde vorm van bescherming voor vrouwen die in de prostitutie actief zijn. Pogingen binnen de regering om prostitutie te reguleren zijn in de afgelopen jaren mislukt. Onder deze gunstige voorwaarden floreert mensenhandel in Tsjechië: precies in het hart van Europa!

De Tsjechische porno-industrie

Vanwege de mondiale crisis die de wereld sinds maart 2020 teistert, heeft veel seksueel misbruik zich verplaatst naar de online wereld van de pornografie. Tsjechië staat al jarenlang bekend om haar uitstekende digitale infrastructuur. Daarnaast woont ongeveer twaalf procent van ‘s werelds pornosterren binnen haar landsgrenzen. Het is daarom niet verbazend dat de Tsjechische porno-industrie goed is voor naar schatting 2 miljard euro per jaar. Zij draagt daarmee met ongeveer 1% bij aan het Tsjechisch Bruto Nationaal Product. Onder de paraplu van Web Group Czech Republic (WGCZ) vallen veel pornografische websites met een gezamenlijk geschat bezoekersaantal van 300 miljoen mensen per dag. De Tsjechische porno-industrie is de afgelopen jaren enkele keren negatief in het nieuws geweest, omdat veel van deze websites pornografische video’s vertonen van seksueel misbruik in het algemeen en seksuele uitbuiting van minderjarigen in het bijzonder. Een petitie tegen Pornhub verzamelde in 2020 meer dan 1 miljoen handtekeningen uit 192 verschillende landen en Xvideos is om bovenstaande redenen in 2021 grondig doorgelicht door de Tsjechische autoriteiten.

Bestrijding van seksuele uitbuiting in Tsjechië

De eerste verhalen van de bestrijding van seksuele uitbuiting in Tsjechië stammen uit de Middeleeuwen. De katholieke priester Jan Milíč van Kroměříž was een invloedrijk spreker van de Boheemse Reformatie in de 14de eeuw. Zijn preken beroerden zoveel prostituees uit de binnenstad van Praag dat zij zich aangesproken voelden tot het opbouwen van een nieuw leven. In de loop der jaren werden ongeveer tweehonderd voormalig prostituees door hem geholpen om een nieuw leven te beginnen. Tegenwoordig staat de bestrijding van seksuele uitbuiting niet bijster hoog op de agenda van de Tsjechische politiek. De Tsjechische regering doet het noodzakelijke om aan de eisen van de Europese Unie op dit gebied te voldoen. De organisaties La Strada International, Rozkoš bez Rizika (Genot zonder Risico) en het Magdala project van de Katholieke kerk verzorgen het leeuwendeel van de zorg voor seksueel uitgebuite vrouwen. Geen van deze organisaties verzorgt langetermijnopvang.